Fas Ekonomisiyle İlişkili Son Gelişmeler Ekonomi ve Finans Bakanı Tarafından Açıklandı.

05 Ağustos 2019

Fas Ekonomi ve Finans Bakanının bir açıklamasında, 2019 yılı ilk altı ayında balıkçılık, madencilik, enerji ve hizmet sektörlerinde yaşanan büyüme sayesinde tarım dışı GSYH’nın büyümesinin % 3.6 olarak gerçekleştiği ifade dildi. Öte yandan, ihracat kısmında % 2.7 lik artış gözlenmesine rağmen ithalattaki % 3.7 lik artış nedeniyle dış ticaret açığının % 5.2 lik artış gösterdiği belirtildi. Ayrıca, aynı dönemde Devlet Hazinesi gelir olarak 8.87 milyar dirhem elde ederek söz konusu gelirlerde % 7.8 lik bir artış yaşandığı açıklandı.
Kaynak: http://www.infomediaire.net/economie-marocaine-hausse-de-36-du-pib-non-agricole-au-1er-semestre-2019/
Yayımlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği