Fas Elektrik ve Su Ulusal Ofisi 2019-2023 Dönemine Yönelik Yatırım Programını Açıklamıştır

01 Ağustos 2019

Fas Elektrik ve Su Ulusal Ofisinin 2019-2023 dönemine yönelik yatırım programına ilişkin bir açıklamasında, Ofis tarafından gerçekleştirilmesi beklenen elektrik projeleri için 26.1 milyar dirhemin ayırılacağı, bu bütçenin bir kısmının (8.6 milyar dirhem) toplam 4,262 MW üretecek santral projelerine yönelik olduğu ve bu gücün 4,240 MW’ının yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş olacağı belirtildi. Açıklamanın devamında, su dağıtım hizmetine ilişkin projeler için 25.5 milyar dirhem yatırım yapılacağı ifade edildi. Söz konusu bütçenin dağılımı bu şekilde mezkur Sfis tarafından açıklandı: 3,400 km’lik su boru hatlarının yapılması (15.2 milyar dirhem), 64 adet su arıtma tesisinin kurulması (4.6 milyar dirhem), içme suyuna erişim projeleri (5.7 milyar dirhem).
Kaynak: https://www.moroccoworldnews.com/2019/07/278812/onee-water-electricity-projects-morocco/
Yayımlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği