Fas ile AB Arasındaki STA Kapsamında Bazı Ürünlerin İthalat Vergisinde Değişiklik Yaşanmıştır

23 Ekim 2020

Fas ile Avrupa Birliği arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanmasından bu yana 9 yıl geçmesiyle AB menşeli bazı tarım ve balıkçılık ürünlerine yönelik vergi indirimleri yapılmaya başlanmıştır. Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin yayımladığı 6092/222 sayılı sirkülerde, mezkur STA kapsamında mutabık kalınan kademeli vergi indirimlerine binaen 1 Ekim 2020 – 30 Eylül 2021 döneminde sirküler ekinde yer verilen ürün listesinin vergi avantajından faydalacanağı açıklanmıştır. Söz konusu ürünlerin bazıları ithalat vergi indiriminden faydalanırken, bazı ürünler için indirimli tarife kontenjanı uygulanacaktır.
Kaynak: https://www.fncl.ma/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1316&Itemid=12
Yayınlayan : Rabat Ticaret Müşavirliği