Fas ile Güney Amerika Ülkeleri Arasında Bir STA’nın İmzalanması Öngörülmektedir

23 Ekim 2020

Brezilya Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret ve Dışişleri Genel Sekreterinin yaptığı bir açıklamada, “bazı Arap ülkeler ile Mercosur (Güney Amerika Ortak Pazarı) ülkeleri arasında Serbest Ticaret Anlaşmalarının imzalanması için girişimde bulunulduğu, daha önce Mercosur ülkeleri ile Mısır arasında bir STA’nın imzalandığı, halı hazırda Tunus, Lübnan ve Fas ülkeleriyle benzer şekilde STA’larının imzalanması için müzakerelerin devam ettiği, söz konusu STA’ların hem ticaretin geliştirilmesi hem de yatırımın kolaylaştırılmasına yönelik olacağı” hususlarına yer verilmiştir.
Kaynak: https://www.infomediaire.net/le-maroc-et-le-mercosur-negocient-un-accord-de-libre-echange/
Yayınlayan : Rabat Ticaret Müşavirliği