Fas: Kitle Fonlaması (Crowdfunding) Kanunu Yürürlüğe Girdi

11 Mart 2021

2019 yılının Ağustos ayında Hükümet Konseyi tarafından ve geçen Şubat ayında Parlamentoda onaylanan 15-18 sayılı Kitle Fonlaması Kanunu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu fonlama mekanizması sayesinde, girişimcilerin internet platformları aracılığıyla küçük miktarlarda toplanacak fonlardan faydalanması beklenmektedir.

Kitle Fonlamasına ilişkin kanunda İşbirlikçi Finansman Şirketleri (SFC’ler) tarafından uygulanacak fonlamanın çeşitli yöntemleri ve İşbirlikçi Finansman Platformları (PFC’ler) yöneticileri ile ilgili yasal çerçeve çizilmiştir.

İlgili yasa uyarınca, kredi ve bağış toplama faaliyetleri Fas Merkez Bankası tarafından denetlenmekte olup sermaye yatırım faaliyetlerine yönelik fonlama Fas Sermaye Piyasaları Kurumu (AMMC) tarafından denetlenmektedir.

Kaynak: https://m.le360.ma/economie/crowdfunding-la-loi-entre-officiellement-en-vigueur-suite-a-sa-publication-au-bulletin-officiel-234889
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği