Fas: KOBİ’lere Yönelik “Damane Oxygene” Kredisi İle İlgili Son Rakamlar Açıklandı

15 Mayıs 2020

Fas Garanti Merkez Fonu (CCG)’nun açıkladığı son rakamlara göre, son altı buçuk haftalık dönemde Fon tarafından kefaleti verilen ve KOBİ’lere yönelik “Damane Oxygene” kredisinden 13.200 işletme faydalanmıştır. Söz konusu işletmelere toplam 7.3 milyar dirhem değerinde kredi sağlanmıştır. Cirosu 10 milyon dirhem seviyesini geçmeyen küçük ölçekli işletmeler söz konusu krediden faydalanan işletmelerin % 85 ini temsil etmektedir. Bashi geçen kredi paketi KOBİ’lerin işletme giderlerinin karşılanması adına uygulamaya alınmış olup KOBİ’lerin toparlanması için finansal çözümlerin geliştirilmekte olduğu belirtildi.
Kaynak: https://fnh.ma/article/actualite-financiere-maroc/damane-oxygene-13-200-entreprises-deja-beneficiaires
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği