Fas: Su Ürünleri Değerlerinde Artış Yaşandığı Açıklandı

19 Nisan 2021

Fas Milli Balıkçılık Ofisi tarafından açıklanan son rakamlara göre, 2021 yılının birinci çeyreğinde geleneksel ve kıyı balıkçılığından sağlanan balık miktarı, 246.409 ton seviyesine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %1’lik bir azalış gösterdi.

Aynı dönemde, söz konusu balık miktarının pazar değeri bir önceki yılın rakamına göre %21 lik artış ile 2,5 Milyar Dirhem olarak değerlendirildi. Diğer taraftan, Akdeniz ve Atlantik Okyanusuna kıyısı olan limanlar tarafından sağlanan balık miktarı sırasıyla 6.347 Ton ve 240.062 Ton olarak gerçekleşerek sırasıyla %12’lik ve %1’lik düşüşler gösterirken, indirilen balık değeri sırasıyla %15’lik ve %22’lik artışlar gösterdi.

Kaynak: https://agripeche.com/5545-maroc-peche-la-valeur-des-produits-de-la-mer-debarques-de-janvier-a-mars-2021-en-hausse-de-21.html
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği