Fas: Tarım Sektöründe Güneş Enerjisi Kullanımı ile İlgili Son Veriler Açıklandı

01 Ağustos 2019

Fas Enerji Verimliliği Ajansının yayımladığı son raporda, halihazırda 30.000 çiftlikte elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için fotovoltaik panellerin kullanıldığı ve sulu tarım arazilerinin % 8.8'inde söz konusu panellerin kullanıldığı ifade edildi. Kurulu panellerin finansmanı ile alakalı olarak, panellerin kurulumunun % 76'sının öz kaynak ile, % 4'ünün ise banka kredisi ile finanse edildiği belirtildi. Raporun devamında, güneş enerjili pompaların tüketiminin ucuzluğu vurgulanarak çiftliklere yönelik enerji kaynaklarının ortalama fiyatları bu şekilde açıklandı: dizel (1,67DH/m3), düşük voltajlı elektrik (0.98DH / m3), bütan (0.76DH / m3), orta gerilimli elektrik (0.78DH / m3), fotovoltaik paneller (0.44 DH / m3).
Kaynak: http://www.infomediaire.net/pompage-solaire-30-000-exploitations-agricoles-equipees-au-maroc/
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği