Fas: Yatırım Komisyonu Tarafından 45 Yatırım Projesinin Onaylandığı Açıklandı

11 Temmuz 2020

Fas Başbakanının başkanlık ettiği Yatırım Komisyonunun son toplantısında, değeri 23.38 milyar dirhem olan 45 yatırım projesinin onaylandığı açıklandı. Gerçekleşmesi beklenen bu yatırım projeleri sayesinde 3.194 adet dolaysız istihdam ve 5.406 adet dolaylı istihdam yaratılacağı tahmin edilmektedir. Onaylanan projelerin sektör dağılımı Fas Yatırım ve İhracat Geliştirme Ajansı tarafından bu şekilde açıklanmıştır: altyapı ve yenilenebilir enerji (% 33), Telekom (% 32), sanayi ve ticaret (% 16), turizm (% 11), ulaştırma (% 7), sağlık (% 1). Söz konusu projelerin % 61’inin (14.91 milyar dirhem) ortak girişimler kapsamında gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Kaynak :  https://boursenews.ma/article/alaune/les-projets-approuves-par-la-commission-des-investissements-en-5-points-cles
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği