Fas Yüksek Planlama Komisyonu 2019 Yılı 3. Çeyrek Raporunu Açıkladı

30 Ekim 2019

Fas Yüksek Planlama Komisyonunun açıkladığı son verilere göre, 2019 yılı 3. çeyreği itibariyle ekonomik büyümenin bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında düşüş göstererek % 2.4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı verilere göre, tarım sektöründe yaşanan durgunluktan dolayı birincil sektörün büyümesi % 2.6 lık düşüş gösterirken, tarım dışı ekonomik büyüme % 3.3 oranından % 3.1 oranına düşmüştür. Dış ticaret ile ilgili olarak, ithalatın sadece % 1.2 lik artış göstermesi ve ihracatın % 8.8 oranında artması ihracatın ithalatı karşılama oranının % 57.4 seviyesine düşmesine neden olduğu belirtildi
Kaynak: https://www.medias24.com/croissance-pas-plus-de-2-4-au-troisieme-trimestre-2-6-attendus-au-quatrieme-4817.html
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği