Fas Yüksek Planlama Komisyonu 2020 Yılı 4. Çeyrek Raporunu Açıkladı

02 Nisan 2021

Fas Yüksek Planlama Komisyonunun açıkladığı son verilere göre, 2020 yılında ekonomik büyüme oranı bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında %-7,1 olarak gerçekleşti. Öte yandan, 2020 yılı 4. çeyreğinde balıkçılık sektörünün %0,3 oranında büyümesine rağmen, tarımsal büyüme oranının %-7,3’e düşmesinden dolayı birincil sektörün büyüme oranı %-6,8 olarak gerçekleşti.

 Aynı bağlamda, ikincil sektörün büyümesi inşaat, işleme endüstrileri, elektrik ve su sektörlerinde yaşanan gerilemeden etkilenerek %+2,9 oranından %-1,6 oranına geriledi.

Diğer taraftan, üçüncü sektörün büyümesi otelcilik, restorancılık, ulaştırma, ticaret, kamu idare hizmetleri, finans, sigortacılık, eğitim, sağlık ve telekomünikasyon alanlarında yaşanan durgunluktan dolayı %-7,5 seviyesine düştü.

Kaynak: https://www.hcp.ma/attachment/2130155/
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği