Fas Yüksek Planlama Komisyonu 2020 Yılında İşsizlik Oranının Arttığını Açıkladı

15 Mayıs 2020

Fas Yüksek Planlama Komisyonunun açıkladığı rakamlara göre, 2020 yılının ilk üç ayında Fas ekonomisi kuraklıktan etkilenmiş olup yaratılan istihdam sayısı 77.000 seviyesine ulaşmıştır. Bunun neticesinde ulusal düzeyde işsizlik oranı % 9.1 oranından % 10.5 oranına yükselmiş ve işsiz sayısı 1.29 milyon kişiye çıkmıştır. Farklı sektörlerde yaşanan istihdam sayısı ile ilgili değişiklikler bu şekilde Komisyon tarafından açıklandı: hizmet sektörü (+192.000), tarım, ormancılık ve balıkçılık (-134.000), inşaat sektörü (-1.000), endüstri sektörü, el sanatları dahil (+23.000).
Kaynak: https://www.leconomiste.com/article/1061592-le-chomage-repasse-au-dessus-des-10
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği