Fas Yüksek Planlama Komisyonu İşsizlik Oranının Arttığını Açıkladı

11 Eylül 2020

Fas Yüksek Planlama Komisyonunun açıkladığı rakamlara göre, 2020 yılının ilk altı ayı itibariyle Fas’ın ekonomisi 64.000 istihdam yaratmış olup 589 bin kişilik istihdam kaybı kayıtlara geçmiştir. Diğer taraftan, işsizlik oranı kentsel alanlarda % 11.7’den % 15.6’ya kadar artarak ve kırsal alanlarda % 3’ten % 7.2’ye kadar artarak ulusal düzeyde % 8.1 oranından % 12.3 oranına yükselmiş ve dolaysıyla işsiz sayısı 1.477 milyon kişiye çıkmıştır. Farklı sektörlerde yaşanan istihdam kaybı ile ilgili rakamlar bu şekilde Komisyon tarafından açıklandı: hizmet sektörü (-90.000), tarım sektörü (-477.000), inşaat sektörü (-9.000), endüstri sektörü, el sanatları dahil (-69.000).
Kaynak: https://m.le360.ma/economie/hcp-le-taux-de-chomage-est-passe-de-81-a-123-au-deuxieme-trimestre-220737
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği