Fas’ın Dış Ticaret Açığının Ekim Ayı İtibariyle Artış Gösterdiği Açıklandı

05 Aralık 2019

Fas Dış Ticaret Ofisinin son raporunda, 2019 yılı Ekim ayı itibariyle dış ticaret açığının % 3.1 oranında artış göstererek 174 milyar dirhem seviyesine ulaştığı ifade edildi. İhracat kısmının artmasına rağmen (+7 milyar dirhem), ithalatın artışı (+12 milyar dirhem) söz konusu dış ticaret açığında gözlemlenen artışın nedeni olarak vurgulandı. Aynı bağlamda, ihracatın ithalatı karşılama oranının % 57.5 olarak gerçekleştiği belirtildi. Diğer taraftan, Fas’ta mevcut doğrudan yabancı yatırımların değerinin bir önceki yılın değeri ile kıyaslandığında %  51 oranında düştüğü açıklandı.
 
Kaynak :  https://www.medias24.com/le-deficit-commercial-du-maroc-s-aggrave-de-5-milliards-de-dh-a-fin-octobre-5948.html
 
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği