Fas’ın Ekonomisinin Canlandırılmasına Yönelik Yeni Bir Strateji Geliştirilmiştir

11 Eylül 2020

Fas Ekonomi, Finans ve İdare Reformu Bakanına göre, Fas’ın ekonomisinin yeniden canlandırılması adına ulusal ekonomiye 120 milyar dirhem enjekte edilecektir. Mezkur tutarın bir kısmı (75 milyar dirhem) KOBİ’ler yararına kredi şeklinde sağlanacaktır. 5 ila 10 yıl içinde ödenebilecek kredilerin kefaleti Garanti Merkez Fonu (CCG) tarafından verilecektir. Ayrıca, kalan 45 milyar dirhem Stratejik Yatırım Fonunun kurulumu için tahsis edilecektir. Söz konusu Fon kamu-özel ortaklığı kapsamında çeşitli sektörlerde gerçekleştirilecek yatırım projelerini destekleyecektir.
Kaynak: https://telquel.ma/2020/08/04/relance-comment-benchaaboun-compte-financer-les-120-milliards-de-dirhams-promis-par-le-roi_1692777
Yayınlayan : Rabat Ticaret Müşavirliği