Fas’ın Elektrik İthalatının % 92 Oranında Düştüğü Açıklandı

30 Ağustos 2019

Ekonomi ve Finans Bakanlığına ait olan Araştırma ve Finans Tahminleri Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir rapora göre, 2019 yılının ilk altı ayı itibariyle milli elektrik üretiminde % 25.1 lik bir artış gözlemlenmektedir. Aynı dönemde, özel sektör elektrik üretiminin gösterdiği % 49.1 lik artış ve 13-09 sayılı kanun kapsamında gerçekleşen yenilenebilir enerji üretiminin % 64.3 lük artışı sayesinde elektrik ithalatının % 92 oranında düştüğü açıklandı.
 Kaynak: https://www.leconomiste.com/flash-infos/energie-electrique-les-importations-reculent-de-92-au-1er-semestre
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği