Fas’ın Geleneksel ve Kıyı Balıkçılığında Bir İyileşmenin Yaşandığı Açıklandı

11 Aralık 2019

Fas Milli Balıkçılık Ofisi tarafından açıklanan son rakamlara göre, 2019 yılının ilk on ayında geleneksel ve kıyı balıkçılığından sağlanan balık miktarının 1.140.457 ton seviyesine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında % 7 lik bir artış göstermiştir. Aynı dönemde, söz konusu balık miktarının pazar değeri bir önceki yılın rakamına göre % 1 lik düşüş ile 6.39 milyar dirhem olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, Akdeniz'e kıyısı olan limanlar tarafından sağlanan balık miktarı % 2 oranında düşerken Atlantik Okyanusuna kıyısı olan limanlar tarafından sağlanan balık miktarı % 7 lik artış göstermiştir.
Kaynak : http://www.infomediaire.net/peche-les-debarquements-au-maroc-depassent-les-6-mmdh-en-10-mois/
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği