Fas’ın Geleneksel ve Kıyı Balıkçılığında Gerilemenin Yaşandığı Açıklandı

11 Eylül 2020

Fas Milli Balıkçılık Ofisi tarafından açıklanan son rakamlara göre, 2020 yılının ilk altı ayında geleneksel ve kıyı balıkçılığından sağlanan balık miktarının 546.427 ton seviyesine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında % 8 lik bir düşüş göstermiştir. Aynı dönemde, söz konusu balık miktarının pazar değeri bir önceki yılın rakamına göre % 3 oranında düşerek 3.3 milyar dirhem olarak değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, Akdeniz'e kıyısı olan limanlar tarafından sağlanan balık miktarı (11.149 ton) bir önceki yılın aynı dönemine göre % 17 oranında düşerken Atlantik Okyanusuna kıyısı olan limanlar tarafından sağlanan balık miktarı (535.278 ton) % 7 lik düşüş göstermiştir.
Kaynak : https://2m.ma/fr/news/peche-cotiere-et-artisanale-recul-de-8-des-debarquements-au-s1-2020-onp-20200720/
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği