Fas’ın Gıda Sanayii Geliştirme Programı Bilançosu Açıklandı

30 Nisan 2021

Fas Tarımsal Geliştirme Fonu tarafından açıklanan verilere göre, 2017 yılında Fas Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Ormanlar Bakanlığı tarafından başlatılan ve 2017-2021 döneminde gıda sanayii geliştirilmesine yönelik “Gıda Sanayi Programı” kapsamında sektörde 12 Milyar Dirhemin yatırılması, 38.000 dolaysız istihdam ve 76.000 dolaylı istihdam yaratılması, 42 Milyar Dirhemlik ciro ve 12,5 Milyar Dirhemlik ihracatın gerçekleştirilmesi hedeflenmekteydi.

Programın bilançosu ile ilgili olarak, altı çizilen söz konusu hedeflerin %81’i gerçekleştirilebilmiş olup sektörde 7,5 Milyar Dirhem değeri olan 267 proje gerçekleştirilerek programın hedeflediği yatırım tutarının %62,5’ine ulaşılmıştır. Aynı dönemde, 19.850 istihdam yaratılmış olup 22,2 Milyar Dirhem değerinde ciro gerçekleşmiştir. Fon tarafından mezkur cironun %28’inin ihracata yönelik olduğu vurgulandı.

Kaynak: https://fr.le360.ma/economie/agro-industrie-62-de-lobjectif-du-contrat-programme-realise-237754
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği