Fas’ın Güneş Enerjisi Sektörünün Koronavirüs Salgınından Etkilendiği Açıklandı

11 Temmuz 2020

Güneş enerjisi sanayicileri derneği olan “Cluster Solaire”’in yayımladığı son rapora göre, koronavirüs salgını sebebiyle Fas Sürdürülebilir Enerji Ajansı, Novec, Green Watech, Eco-oil ve Engie firmaları dahil olmak üzere güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 90’ı ciro kaybetmiş olup firmaların % 25’i en az % 75 ciro kaybetmiştir. Sektörün firmaları tarafından 2020 yıl sonunda ciro kaybının % 56 oranında olacağı öngörülmektedir. Koronavirüs salgını döneminde uygulanan sağlık önlemleri, seyahat sınırlaması, talep düşüşü ve özellikle Çin ve Avrupa ülkeleri yurtdışından malzemelerin tedarik edilememesinin bahsi geçen ciro kaybına neden olduğu belirtildi. Diğer taraftan, sektörün çalışanlarının % 20’si pandemi döneminde geçici olarak işsiz kalmış olup % 8 lik istihdam kaybı kayıtlara geçmiştir.
Kaynak: https://www.ecoactu.ma/energies-renouvelables/
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği