Fas’ın İmzaladığı STA’lar Hakkında Bir Bilgilendirme Konferansı Düzenlenmiştir

13 Haziran 2019

2. Hassan Üniversitesi tarafından düzenlenen bir konferansta, Gıda Endüstrisi Ulusal Federasyonu Başkanı Fas’ın imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde ülkedeki doğrudan yabancı yatırımların hacminin önemli derecede arttığını ve 2017 yılı itibariyle 32 milyar dirhem seviyesine ulaşarak GSYH’in % 3.7 sini temsil ettiğini ifade etti. Aynı konferansta Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Sayısal Ekonomi Bakanlığından Ticaret Genel Müdürü tarafından yapılan bir konuşmada, bahsi geçen STA’lar sayesinde Fas’ta uygulanmakta olan sanayi çeşitlendirme stratejisinin başarabildiği ve dolaysıyla ülkenin ihracatının önemli derecede artış gösterebildiği vurgulandı. Diğer taraftan, 2. Hassan Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanının bir konuşmasında, Fas’ın ekonomik sisteminin STA’lardan faydalanmasına rağmen, ülkenin ticaret açığının artmaya devam ettiği belirtildi. Fas’ın dış ticaret açığı verdiği ve STA imzaladığı bazı ülkeler bu şekilde Dekan tarafından açıklandı: ABD (20.1 milyar dirhem), Mısır (3.3 milyar dirhem), Tunus (1.18 milyar dirhem), Türkiye (12.4 milyar dirhem).
Kaynak: https://www.medias24.com/accords-de-libre-echange-un-echec-selon-la-majorite-des-industriels-2569.html
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği