Fas’ın Kamu Dış Borcu 2020 Yılı İtibariyle 374,3 Milyar Dirhem Seviyesine Ulaştı

09 Nisan 2021

Fas Ekonomi, Finans ve İdare Reformu Bakanlığına bağlı olan Hazine ve Dış Finansman Müdürlüğünün yayımladığı son raporda, 2020 yılı itibariyle Fas’ın kamu dış borcunun 34,42 Milyar Dirhemlik artışla 374,3 Milyar Dirhem seviyesine ulaşarak GSYH’nin %34,9’unu teşkil ettiği açıklandı. Aynı raporda, kamu kurumlarının borçlarının toplam dış borcun %45,7’ini temsil ettiği ifade edilirken, devlet hazinesinin borçlarının dış borcun %’53,3 ünü temsil ettiği vurgulandı.

Fas’ın en borçlu olduğu kurum/ülkeler bu şekilde detaylandırıldı: Çok Taraflı Kuruluşlar (%48,9), uluslararası finans piyasası ve ticari bankalar (%28,1), AB ülkeleri (%16), Arap ülkeleri (%3). Dış borcun döviz kompozisyonu bu şekilde açıklandı: avro (%60,7), dolar (% 29,8), Çin yuanı (%3), diğerleri % 6,5.

Kaynak: https://aujourdhui.ma/economie/dette-exterieure-publique-un-encours-de-plus-de-374-milliards-dh-a-fin-2020
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği