Fas’ın Katılım Bankalarına İlişkin Yıllık Rakamlar Fas Merkez Bankası Tarafından Açıklandı

11 Eylül 2020

Fas Merkez Bankası (Bank Al-maghrib)’na göre, 2017 yılında hizmet vermeye başlayan katılım bankaları 2018 yılında 377 milyon dirhem, 2019 yılında ise 419 milyon dirhem gelir kaybına uğramıştır. 2019 yılında % 37 lik artışla 611 milyon dirhem seviyesine artan işletme giderleri adı geçen gelir kaybına neden olduğu belirtildi. Diğer taraftan, katılım bankalarına yatırılan mevduatın değeri 3 milyar dirhem olarak, mezkur bankaların sağladıkları finansman ise 6.5 milyar dirhem olarak değerlendirilmiş olup murabaha finansmanının sağlanan finansmanın % 88 ini temsil ettiği vurgulandı.
Kaynak: https://www.hespress.com/economie/479613.html
Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği