Fas’ın Oujda Bölgesinde Yeni Bir Uçak Dönüşüm Merkezi Kurulmasına İlişkin İhale Açıldı

06 Mayıs 2021

Fas Havaalanları Ulusal Ofisi (ONDA) tarafından kullanılmayan uçak ve uçak aksamlarına yönelik bir depolama, yapıbozum ve geri dönüşüm merkezinin tasarımı, inşası, finansmanı ve işletilmesine ilişkin bir ihale açıldı.

Merkezin kurulacağı 10 hektarlık alanın ihtiyaç olması halinde 54 hektara kadar genişletebileceği belirtildi. Oujda Angad havaalanına yakın olacak söz konusu projeye ilişkin son başvuru tarihinin 8 Haziran 2021 olduğu açıklandı. Merkezi 10 yıllık yenilenebilir bir anlaşma kapsamında işletecek firma işgal edilen alana göre 105.000 Fas Dirhemi / Hektar eşiğini aşacak şekilde bir yıllık işgal harcını ödeyecektir.

İhaleyi kazanacak firmanın en fazla 40 ay içinde projeyi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Firma tarafından dönüşümü yapılacak uçaklar en fazla 2 yıl boyunca merkezde depolanabilecek, aksi takdirde her fazla depolama günü için 5.000 Fas Dirhemi tutarında ceza kesilecektir.

Kaynak: https://www.medias24.com/2021/04/30/onda-un-appel-doffres-pour-la-construction-dun-centre-de-stockage-et-de-recyclage-davions/

http://www.onda.ma/content/download/12153/144587/version/61/file/APPEL+D%27OFFRES+03-2021-CC+-+PDF.rar

Yayınlayan: Rabat Ticaret Müşavirliği