Avrupa Komisyonu Macaristan için GSYİH tahminini artırdı.

08 Mayıs 2019

Avrupa Komisyonu Macaristan için GSYİH tahminini artırdı.

Avrupa Komisyonu, Macaristan için 2019 GSYİH büyüme projeksiyonunu % 3,4'ten % 3,7'ye, 2020 projeksiyonunu ise Salı günü yayınlanan üç aylık tahminlerde % 2,6'dan % 2,8'e yükseltti.

Ancak bu tahmin hükümetin her iki yıl için belirlediği % 4 hedefinin altında yer almaktadır.

Tahminlere göre, 2018 yılında % 4,9 oranında büyüyen Macar ekonomisi dış talep baskılanmasının yanısıra kapasite kısıtlamalarının iç talebin daha fazla genişlemesini sınırlaması sebebiyle hız kaybedebilir.

AB fonlarının kullanımının artmasına bağlı olarak kamu yatırımlarının zirveye çıkması nedeniyle yatırımların önümüzdeki yıllarda düşeceği öngörülmektedir. Sermaye harcamalarının 2018’de % 16,5’ten 2019’da % 10,4’e, 2020’de ise % 2,4’e düşmesi beklenmektedir.

Yapılan tahminlere göre özel tüketim artışının da 2018'de % 5,4'den 2019'da % 4,9'a ve 2020'de % 3,8'e gerilemesi öngörülmektedir.
Avrupa Komisyonu, bütçe açığının ise 2019'da GSYİH'nın % 1,8'ine ve 2020'de % 1,6'sına kadar daralacağını öngörmekte olup, Komisyon ayrıca kamu yatırımları ve sosyal refah önlemlerindeki hızlı büyümenin risk teşkil ettiğini belirtmektedir.

Diğer taraftan işsizlik oranının geçen sene %3,7’den 2019 ve 2020'de % 3,5'e düşeceği ve istihdamın aynı dönemde % 1,4 ve % 0,4 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Raporda, düşük işsizliğin ve devam eden asgari ücret artışlarının, ücret artışlarını üretkenlik artışının üstünde tutması beklenmektedir.