Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor ORBÁN Ekonomi Koruma Paketi açıklamıştır.

19 Mart 2020

Başbakan ORBÁN, Koronavirüsün sadece insanların sağlığını riske atmakla kalmadığını, ekonomiyi de tehdit ettiğini belirterek Macaristan ekonomisini ve çalışanlarını korumaya yönelik 5 yeni önlem açıklamıştır:
1)Bu yılın sonuna kadar bireyler ve şirketler için tüm kredi geri ödemeleri için moratoryum geçerli sayılacaktır.
2)Kısa vadeli ticari kredilerin süresi 30 Haziran'a kadar uzatılacaktır.
3)Yarın itibariyle, tüm yeni tüketici kredisi faiz oranları maksimum, Macaristan Merkez Bankası temel faiz oranı + % 5 olarak sınırlandırılacaktır.
4)Hükümet, Koronavirüsten en fazla etkilenen turizm, konaklama, eğlence, kültür, spor ve ulaşım sektörleri için aşağıdaki önlemleri uygulamaya koyacaktır:
a.30 Haziran tarihine kadar işverenler istihdam primi ödemekten muaftır; çalışan payı katkısı azaltılacak, emeklilik katkı paylarının ödenmesi gerekmeyecek ve sağlık sigortası primleri yasaların öngördüğü asgari tutardan yüksek olmayacaktır.
b.Küçük Vergi Mükellefi Girişimciler için Sabit Oranlı Vergi (KATA) çerçevesinde fatura kesen taksi şoförleri, 30 Haziran'a kadar sabit oranlı vergi ödemekten muaf tutulacaktır.
c.Kira sözleşmeleri feshedilemeyecek ve kira tutarları artırılmayacaktır.
d.Turizm kalkınma katkıları 30 Haziran'a kadar ertelenmiştir.
5)İstihdam yasasını daha esnek hale getirmek amacıyla yeni düzenlemeler önerilecektir.