Avrupa Komisyonu, Macaristan’ın GSMH’nın 2020’de % 7 daralacağını öngördü.

07 Mayıs 2020

Avrupa Komisyonu, Macaristan’ın GSMH’nın 2020’de % 7 daralacağını öngördü.
 
Avrupa Komisyonu Çarşamba günü yayınladığı raporda, Macaristan’ın GSYİH'sının bu yıl % 7 küçüleceğini  ve gelecek yıl ise % 6 büyüyeyeceği  öngörüsünde bulundu.
 
Macar Hükümeti ise Salı günü 2020 de  % 3'lük bir düşüş ve ardından gelecek yıl % 4,8'lik büyüme beklendiğini açıkladı.
 
Raporda, bu yıl için % 5,2 ve 2021'de % 4,0 bütçe açığı öngörülüyor ve hükümet ise bu yıl için % 3,8 ve gelecek yıl için % 2,7 bütçe açığı öngörüyor.
 
Raporda, Koronavirüs pandemisinin Macaristan’ ın otomobil endüstrisini etkilemesinin yanısıra  büyümenin zirvesinde iken ekonomisini vurması ve  hükümetin nispeten mütevazi bir  bütçe desteği açıklaması  gibi nedenlerle ekonomide derin bir etkisi  olabileceği belirtildi. 
 
Bu yılın ikinci çeyreğinde ise yavaş bir toparlanmanın başlayabileceği de belirtidi. 
 
Küresel talep yavaş yavaş toparlanacağından  ve turizmi de ciddi olarak etkileneceğinden  2021'de Macaristan’ın GSYİH'sı tahminlere  göre 2019 seviyesinin altında olacak.
 
Avrupa Komisyonu, daha büyük bir bütçe teşvik paketinin bu yılki durgunluğu hafifletebileceğini de sözlerine ekledi.
 
Rapor, yaşanacak büyük çaplı iflasların uzun vadeli olumsuz etkileri olabileceği konusunda da  uyardı.
 
 

Avrupa Komisyonu Tahmini  (%)
  2020 2021
GSYH -7.0 6.0
 
Hanehalkı tüketimi
-6.0 5.5
Sabit sermaye yatırımı -18.7 8.9
İhracat -14.0 11.2
İthalat -15.0 10.1
Bütçe Açığı  % GSMH   5.2 4.0

(portfolio.hu; napi.hu; hvg.hu; nepszava.hu)