Yunan Ekonomisi İçin Eylem Planı Avrupa Komisyonu'na Sunuldu

23 Kasım 2020

Yunan ekonomisi için en iddialı planlardan biri, geçen hafta şekillendirilerek, Gelecek Nesil Avrupa Birliği Fonlarından faydalandırılmak üzere Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur.

Dört temel üzerine oturtulan planın amacı, Yunanistan'ın ekonomi modelini radikal olarak değiştirmektir. Bu şekilde, ekonominin sadece COVID-19 sağlık krizini atlatması değil; yeni, ihracat odaklı, rekabetçi, digital olarak uyumlu ve çevre dostu bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.  
 
Plan, yatırımları ve reformları bir arada değerlendirmektedir. Örneğin; Plan, hükümetin sosyal güvenlik reformunu ilave emeklilik sistemi ile bütünleştirmektedir. Diğer bir örnek ise; online işlemlere teşvik getiren bir vergi reformudur. Kaynaklara göre; 2021’in 3. çeyreğinde vergi kaçakçılığına meyilli meslek gruplarının elektronik işlemlerine vergi indirimi şeklinde yeni teşvikler getirilebilecektir.

Plan'da yer alan 4 ana başlıktan ilki; Yunan adalarının elektrik enerjisi bağlantısı, akıllı enerji sayaçlarının kurulması gibi yeşil enerjiye geçişle ilgilidir.

İkinci başlık ise; dijital teknolojiye geçişle ilgilidir ki başlıca; binalara fiberoptik kurulması, 5G ağlarının bütün otoyollara genişletilmesi ve şirketlerin dijital dönüşümünün sağlanmasını içermektedir.     

Üçüncü başlık istihdam ile ilgili olup, dijital becerilerin iş piyasası ve emeklilik reformları aracılığıyla geliştirilmesini içermektedir.

Sonuncu başlık ise; yatırımlar ve vergi kaçakçılığını önlemekte dahil, kurumsal reformları içermektedir.     

Kaynak: https://www.ekathimerini.com/259455/article/ekathimerini/business/action-plan-with-four-pillars

Yayımlayan: Atina Ticaret Müşavirliği