Yunanistan'ın 2021 Yılı Bütçe Taslağı

06 Ekim 2020

Yunan Maliye Bakanlığı, 2021 bütçe taslağını Pazartesi günü Parlamento'ya sunmuştur. Hükümet, 2021'de GSYİH’nın % 7,5 büyüyeceğini tahmin etmektedir.
Temel senaryo, GSYİH'nın% 5,5 büyümesidir, ancak AB Kurtarma Fonu’ndan gelecek yaklaşık 5,5 milyar Euro fonun yıl içinde gelmesi halinde bu oran % 7,5'e yükseltilecektir.

Taslak, dayanışma vergisinin askıya alınması, sosyal güvenlik primlerinin 3 puan düşürülmesi ve ulaştırma, kahve, sinema ve turizm hizmetleri sektörlerinde KDV’nin yılın ilk 4 ayı için düşürülmesi gibi geçici vergi indirimlerini de içerdiğinden, özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri, emlak sahipleri ve işletmeler önümüzdeki yıl toplamda yaklaşık 1,47 milyar Euro daha iyi mali koşullara sahip olacaktır.
 
Bütçe taslağına göre; vergi gelirleri, 2020 bütçesine kıyasla 4,95 milyar Euro daha yüksek olacaktır. Dolaylı vergiler (KDV ve tüketim vergileri), 2020 tahminlerine kıyasla 3,537 milyar Euro artarak 27,472 milyar Euro'ya ulaşacaktır.
Bütçe taslağında, işsizlik oranı ise bu yılki %18,6 öngörüsünden %16,5’a çekilmiştir. 2021 yılı bütçe tasarısında, GSYİH’nın %1,01’i oranında faiz dışı açık tahmin edilmektedir.


Kaynak: https://www.ekathimerini.com/257732/article/ekathimerini/business/budget-expects-big-rebound-in-2021

Yayımlayan: Atina Ticaret Müşavirliği