E-İhracat Destekleri

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan e-ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Bu kapsamda 25.08.2022 tarih ve 5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili mevzuata aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz.