Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

Yararlanıcı Tanımlama ve Kullanıcı Yetkilendirme İşlemleri

 • Yararlanıcı kayıt işlemleri 1 OCAK 2020 tarihinde başlamıştır.
 • Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur.
 • "Destek Yönetim Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?" sunumu aşağıda yer almaktadır.
 • DYS yararlanıcı bilgilerini MERSİS üzerinden almaktadır. Başvurudan önce MERSİS'te yer alan bilgilerin (vergi numarası, adres, telefon, ortaklık yapısı, temsilci listesi, sektör) kontrol edilerek güncellenmesi gerekmektedir. (https://mersis.gtb.gov.tr/)

İhracat Destek Başvuruları

 • 31 ARALIK 2020 tarihine kadar yapılacak yeni başvurular mevcut başvuru usullerine (KEP vb.) göre yapılabilir.
 • 31 ARALIK 2020 tarihinden sonra iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.
 • DYS devreye girmeden önce sonuçlandırılmamış başvurular ile DYS öncesindeki mevzuata göre sonuçlandırılmış (proje, heyet, yurt dışı birim, rapor, danışmanlık ön onayları vb.) desteklere yönelik yapılacak faaliyet ve destek ödeme başvuruları, proje/ön onay başvurusunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır.
  1. Örnek: Devam etmekte olan bir URGE veya Tasarım Projesinin bitmesine 2 yıl süre varsa, bu projenin onay başvurusu DYS üzerinden alınmadığı için kalan proje süresince yapılacak tüm faaliyet ve destek ödeme başvurularına ilişkin süreçler proje onayının alındığı tarihteki mevzuata göre yürütülür.
  2. Örnek: Ön onayı DYS üzerinden verilmemiş olan STH, Alım Heyeti, Rapor-Danışmanlık, Yurt Dışı Birim vb. desteklere ilişkin ödeme başvuruları, ön onayın verildiği tarihteki mevzuat usullerine göre yapılır ve sonuçlandırılır
 • DYS üzerinden yapılacak UR-GE, STH, Alım Heyeti gibi başvurularda yer alacak katılımcı şirketlerin DYS'de yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur. DYS'de kayıtlı olmayan şirketler, DYS üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemez.

Hariçte İşleme İzin Belgesi Başvuruları

 • Hariçte İşleme İzin Belgesi (H1) ve Hariçte İşleme İzin (H2) başvuruları 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.
 • Hariçte İşleme İzin Belgesi (H1) başvuruları İhracat Genel Müdürlüğü, Hariçte İşleme İzin (H2) başvuruları ise İMMİB Genel Sekreterliğince değerlendirilip, sonuçlandırılır.

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi Başvuruları

 • Vergi Resim Harç İstisna Belgesi başvuruları 7 Aralık 2020 tarihinden itibaren sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.