Avrupa Komisyonu SKDM Bilgilendirmeleri

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasını (SKDM) kuran Tüzük, 16 Mayıs 2023 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış; SKDM geçiş dönemi uygulama usul ve esasları ile hesaplama metodolojisini belirleyen Yönetmelik ise 17 Ağustos 2023 tarihinde kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyon'u tarafından, aşağıda belirtilen tarihlerde SKDM'nin genel özelliklerinin yanı sıra her sektörün özelliklerini (demir ve çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen) kapsayan altı adet çevrimiçi web semineri düzenlenecek olup bu bağlantıdan seminerlere ilişkin bilgi edinilebilmektedir.

Ayrıca aynı bağlantıdan, anılan mevzuat metinlerine, AB ithalatçıları ve AB dışı tesisler için yeni kuralların uygulamasına yönelik Komisyon tarafından hazırlanan rehber dokumanlar ve hesaplama şablonuna erişilebilmektedir.

 

Sektör Kayıt ve Tarih
Çimento 15 Eylül 2023, 10:00-11:30 (CET)
Webinar Kaydı
Çevrimiçi Kurs 
Alüminyum
21 Eylül 2023
Webinar Kaydı
Çevrimiçi Kurs
Gübre 26 Eylül 2023
Webinar Kaydı
Çevrimiçi Kurs
Elektrik
28 Eylül 2023
Webinar Kaydı
Çevrimiçi Kurs
Hidrojen 3 Ekim 2023
Webinar Kaydı
Çevrimiçi Kurs
Demir-Çelik 5 Ekim 2023
Webinar Kaydı
Çevrimiçi Kurs

Not: Webinar kayıtları ve çevrimiçi kurs materyallerine erişim linkleri Avrupa Komisyonu sayfasına yüklendikçe eklenecektir.