Ticaret Bakanlığı SKDM Bilgilendirme Sunumları

  • Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında tesis edilen AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) İhtisas Çalışma Grubu'nun 3. Toplantısı 21 Haziran 2023 tarihinde kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda AB SKDM’ye ilişkin olarak yapılan sunuma bu bağlantıdan erişilebilmektedir.
 
  • Bakanlığımızca, Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) İhtisas Çalışma Grubu bünyesinde, SKDM uygulamasına başlangıçta tabii olacak sektörler özelinde görüş alışverişi ve bilgilendirme amaçlı toplantılar düzenlenmekte olup bu kapsamda ilk toplantı, "demir çelik sektörü" özelinde 31 Temmuz 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, demir çelik sektörüne yönelik SKDM uygulamasına ilişkin olarak Bakanlığımızca gerçekleştirilen sunuma bu bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
 
  • Bakanlığımızca, Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) İhtisas Çalışma Grubu bünyesinde, SKDM uygulamasına başlangıçta tabii olacak sektörler özelinde görüş alışverişi ve bilgilendirme amaçlı düzenlenen toplantıların ikincisi "alüminyum sektörü" özelinde 2 Ağustos 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Bakanlığımız tarafından yapılan sunuma bu bağlantıdan ulaşılabilmektedir.
 
  • Bakanlığımızca, Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (SKDM) İhtisas Çalışma Grubu bünyesinde, SKDM uygulamasına başlangıçta tabii olacak sektörler özelinde görüş alışverişi ve bilgilendirme amaçlı düzenlenen toplantıların üçüncüsü "çimento sektörü" özelinde 3 Ağustos 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Bakanlığımız tarafından yapılan sunuma bu bağlantıdan ulaşılabilmektedir.