Yurtdışı Yatırım Bildirimi

29 Mart 2023

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2008-32/34) yurt dışına sermaye ihracına ilişkin 10. Maddesi hükümleri gereğince; 

  • Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde linki aşağıda yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu doldurarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Ticaret Bakanlığı’na gönderirler.
  • Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verirler.

 Yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formuna BURADAN ulaşabilirsiniz 
 
- Yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formu ile yatırımın sona erdiğine dair yazının iletileceği birimler:
 
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü
Faks No: 0 (312) 204 92 16
E-posta: sermayeihracbildirimi@ticaret.gov.tr 
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı, No:36, PK:06510, Emek/ANKARA
 
Diğer taraftan, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışında yaptıkları doğrudan yatırımlara ilişkin bilgiler düzenli olarak gerçekleştirilen “Yurtdışı Yatırım Anketi” kanalıyla Ticaret Bakanlığı tarafından derlenmektedir. Her yıl Nisan - Mayıs aylarında gerçekleştirilen Yurtdışı Yatırım Anketi’ne BURADAN ulaşabilirsiniz. Anket takvimi hakkında bilgiler söz konusu web sayfamızda mevcuttur.