Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)

04 Ağustos 2019

Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, şirketlerimiz için birçok yenilikçi uygulamayı da beraberinde getirmiştir. Özellikle anonim şirketler açısından getirilen en önemli yeniliklerden birisi, genel kurullara elektronik ortamda katılabilme imkanının sağlanmasıdır. Bu uygulama, e-GKS adı verilen “Elektronik Genel Kurul Sistemi” üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile, payları borsaya kote olan şirketlerin genel kurullarını elektronik ortamda yapmaları zorunlu hale gelmiştir. Diğer anonim şirketler de, genel kurullarını dilerlerse bu sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Bu imkan, diğer şirket türleri için de mevcuttur. Bunun yanında, sermaye şirketlerimiz, yönetim kurulu ve müdürler kurulunu da tamamen elektronik ortamda yapabilmektedir.

e-GKS; şirketler, pay sahipleri, temsilciler, aracı kuruluşlar ve diğer paydaşlar açısından genel kurul öncesindeki, toplantı anındaki ve sonrasındaki bütün işlemlerin elektronik imzayla yapılabildiği bir platformdur.

Bu platform, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştiren, bu araçlar ile bunlara bağlı hakları kayden izleyen ve Bakanlığımızca e-GKS hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından, Bakanlığımızca yürürlüğe konulan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca sağlanmaktadır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin ön hazırlık ve yasal merasimler ile toplantı anına ilişkin her türlü işlemin elektronik olarak gerçekleştirilebildiği bu Sistem, şirket ortaklarının;

- Paylarını bloke etmeden elektronik ortamda işlem yapabilmelerine,
- Temsilci tayin edip oy talimatı verebilmelerine,
- Fiziki ortamda yapılmakta olan toplantıyı eş zamanlı olarak takip edebilmelerine,
- Görüntü ve ses aktarımı sayesinde fiziken genel kurula katılmaksızın internet erişimi olan her yerden genel kurulu canlı olarak izleyebilmelerine,
- Görüşülen gündeme ilişkin görüş ve önerilerini eş zamanlı olarak gönderebilmelerine,
- İlgili gündemin oylamasına geçilmesi ile birlikte oylarını toplantıya fiziken katılanlarla eş zamanlı olarak kullanabilmelerine ve
- Tüm süreçlere ilişkin bilgi ve bildirimleri anlık olarak alabilmelerine

imkan sağlamaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi, genel kurul çağrısından başlayıp, toplantı sonunda tutanağın imzalanmasına kadarki tüm işlemlerin elektronik ortamda yapıldığı Dünyadaki tek uygulamadır. Bu sistem, şirketlerimizin kurumsal yönetim anlayışını geliştirmekte ve uluslararası rekabet gücünün artmasına katkı sağlamaktadır.

 Sistemin uygulamaya alınmasıyla birlikte, özellikle yabancı kurumsal yatırımcılar için son derece önemli düzenlemelere tam ve eksiksiz bir uyum sağlanmıştır. Nitekim, e-GKS, aralarında Financial Times'ın da yer aldığı yabancı ülke basınında en gelişmiş sistem olarak örnek gösterilmiştir. Bu sistem, uluslararası mevzuatla uyumlu şeffaf yapısı ile ülkemizi küresel çapta yatırımcılar açısından çok daha cazip hale getirecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi, gerek ulusal, gerekse de uluslararası arenada çeşitli ödüllere de layık görülmüştür.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.