Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS)

26 Nisan 2023

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik 14/04/2021 tarihli ve 31454 Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte, kuyum ticaretinin kayıt altına alınmış işletmeler tarafından güvenli olarak yapılması için önemli bir adım atılmıştır.

Bu düzenleme ile birlikte, tacir ve esnafımızın kuyum ticareti faaliyetlerini, işletmeleri adına yetki belgesi alarak yürütmeleri gerekmektedir. Yetki belgesi başvuruları 23/09/2021 tarihinden bu yana Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) üzerinden yapılmakta ve bu belge kuyum ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından yine KTBS üzerinden verilmektedir.

İşletmelere yetki belgesi verilebilmesi için; meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması, iflas etmemiş olması, belirli suçlardan hüküm giyilmemiş olması kuyumcunun veya kuyum işletmesi tam zamanlı çalışanının ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

KTBS, kuyum ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, bu ticarete ilişkin güncel ve güvenilir bilginin temin edilmesini ve işlemlerin kısa süre içinde ve güvenli bir biçimde yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

Dış kullanıcılar için Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/ web sitesinde, “E-İşlemler” başlığı altına uygulama linki eklenmiş ve Kullanıcı Kılavuzu yayımlanmıştır.

Ticaret il müdürlüğü kullanıcıları için Bakanlığımızın http://portal.ticaret.gov.tr/ iç portalinde “Yeni Uygulamalar” başlığı altına uygulama linki eklenmiştir. İl Müdürlüğü kullanıcıları bilgisayar kullanıcı adları (T.C. Kimlik No) ve şifreleri ile uygulamaya giriş yapabilirler.