Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS)

26 Nisan 2023

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS)

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 05/06/2018 tarihli ve 30442 Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte, taşınmaz ticaretinin kayıt altına alınmış işletmeler tarafından güvenli ve sistemli olarak yapılması için önemli bir adım atılmıştır.

Önümüzdeki dönemde tacir ve esnafımızın taşınmaz ticareti faaliyetlerini, işletmeleri adına yetki belgesi alarak yürütmeleri gerekmektedir. Yetki belgesi başvuruları 05/08/2018 tarihinden bu yana Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden yapılmakta ve bu belge taşınmaz ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından yine TTBS üzerinden verilmektedir.

İşletmelere yetki belgesi verilebilmesi için; meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması, on sekiz yaşın doldurulmuş olması, ilköğretim mezunu olunması, iflas veya konkordato ilan edilmemiş olması, belirli suçlardan hüküm giyilmemiş olması ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gerekmektedir.

TTBS, taşınmaz ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini, bu ticarete ilişkin güncel ve güvenilir bilginin temin edilmesini ve işlemlerin kısa süre içinde ve güvenli bir biçimde yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

Dış kullanıcılar için Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/ web sitesinde, “E-İşlemler” başlığı altına uygulama linki eklenmiş ve Kullanıcı Kılavuzu yayımlanmıştır.

Ticaret il müdürlüğü kullanıcıları için Bakanlığımızın http://portal.ticaret.gov.tr/ iç portalinde “Yeni Uygulamalar” başlığı altına uygulama linki eklenmiştir. İl Müdürlüğü kullanıcıları bilgisayar kullanıcı adları (T.C. Kimlik No) ve şifreleri ile uygulamaya giriş yapabilirler.