Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)

18 Nisan 2023

Bilindiği üzere, e-ticarete yönelik ulusal bir ölçme ve değerlendirme sistemimizin olmayışı önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktaydı. Söz konusu eksiklik, küresel e-ticaret pazarındaki konumumuzun tespit edilebilmesi ve ulusal e-ticaret pazar hacmimizin sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesine engel olmaktaydı. Bu kapsamda, e-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hazırlanarak 11.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) oluşturularak hizmete açılmıştır. Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıların, faaliyete başlamadan önce e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e kayıt olması gerekmektedir.

Kayıt için ETBİS’e gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C Kimlik numarası ve vergi kimlik numarası, elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu sayede, e-ticaret yaptığını bildiren işletmeler kayıtlı hale gelmekte ve e-ticaret işletmelerinin ulaşılabilir olmasına imkân sağlanmakta ve kayıt dışılığın önüne geçilmektedir.

Öte yandan, ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin olarak tebligata elverişli KEP adresi, elektronik ticaretin türü, elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü, elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri, elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü gibi hususlarda bildirimde bulunmaktadır.

Bunun yanında, ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin bilgileri aylık dönemler halinde ETBİS’e bildirmektedir. İnternet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin bu bilgilerin detayları Bakanlığımızca belirlenerek www.eticaret.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlığımızca oluşturulan www.eticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilmektedir. Bu listeye ulaşmak için buraya tıklayınız. Ayrıca toplanan tüm veriler için gerekli metodoloji oluşturularak istatistikler üretilmekte ve bu istatistiki bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda, vatandaşlarımız e-ticaret işletmelerine ait internet adresi, ticaret unvanı ve MERSİS numarası gibi bilgilere kolaylıkla erişebilmesi, bu sayede e-ticaret işletmelerinin şeffaf ve ulaşılabilir olması sağlanarak vatandaşlarımızın dolandırılma riskinin azaltılması ve oluşturulacak politikalarla e-ticaretin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın, e-ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilere ait bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesine imkân tanınarak bu alanda aleniyet sağlanmaktadır.
 
Öte yandan www.eticaret.gov.tr adresi üzerinden yapacağımız anket, görüş, form ve ETBİS’e kayıtlı işletmelerden alınan KEP adresleri sayesinde bu işletmeler ile Bakanlığımız arasında hızlı iletişim kanallarıyla sektörün sorun ve çözüm önerileri için etkin bir mekanizma kurulmuştur.