Genel Bilgiler

27 Nisan 2023
Elektronik ticaret, ürün ve hizmetlerin internet üzerinden çevrimiçi olarak alınıp satılmasıdır. Geleneksel ticaretten farklı olarak ürünlerin tanıtım, sipariş, ödeme süreçleri de çevrimiçi olarak gerçekleşir. Artan nüfus ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerinin kullanımının da yaygınlaşmasıyla elektronik ticarete olan talep düzenli olarak artmaktadır. 2022 yılında dünya nüfusunun 8 milyarı aşmasıyla küresel internet kullanıcısı 4,95 milyara ulaşmış ve internetin nüfuz ettiği oran dünya nüfusunun %62,5'i olarak gerçekleşmiştir. Bunlara ek olarak dünya geneli 5 milyardan fazla insan da akıllı telefon kullanmaktadır.
 
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de internet kullanımı her geçen gün artışını sürdürmektedir. TÜİK’in yaptığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre 2016 yılında Türkiye’de %58 olan internet kullanım oranı hızla yükselmiş ve 2020 itibarıyla %78 iken bu oran 2022 yılında %85,0 olmuştur. Dolayısıyla, 85 milyonluk nüfusu ve yaklaşık %85 internet kullanım oranına sahip olan Türkiye, küresel e-ticaret sektörünün önemli bir parçası olarak öne çıkmaktadır.
 
Bu verilere paralel olarak, elektronik ticaretin genel ticarete oranının da her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir. Keza, ülkemizde e-ticaretin genel ticarete oranı 2019 yılında %9,8 iken 2020 yılında bu oran %15,7’ye, 2022 yılında ise %18,6’ya ulaşmıştır. Aynı zamanda 2022 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre %111’lik artışla 804 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sipariş adedi ise 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla %43 artışla 3 milyar 347 milyon adetten 4 milyar 787 milyon adede yükselmiştir.
 
Elektronik ticaret günümüz koşullarında en hızlı ticaret yapma biçimidir. Ticaretin hızlı bir şekilde yapılması ise daha yüksek ticaret hacmi ve buna bağlı olarak daha fazla yatırım, istihdam ve büyüme olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde küreselleşen dünya ekonomisinde elektronik ticaretin kullanımı yaygınlaşmakta ve ülke ekonomileri için göz ardı edilemez bir sektör haline gelmektedir.