Mevzuat

22 Ocak 2024
 1. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Ülkemizde elektronik ticaretin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla 5 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri hayata geçirilmiştir. E-ticarette yaşanan sorunlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar ile uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler dikkate alınarak, e-ticaret sektöründe rekabeti bozucu veya sınırlayıcı faaliyetlerin engellenmesi, e-ticarette çok oyunculu bir yapının tesis edilmesi ve e-ticaretin sağlıklı bir şekilde büyümesi amacıyla 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 01.07.2022 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş, 07.07.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu güncellemelerle;
 • Hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi,
 • E-ticaret pazar yerlerindeki satıcılara yönelik haksız ticari uygulamaların sonlandırılması,
 • Rekabeti bozucu şekilde reklam verilmesinin önüne geçilmesi,
 • ETAHS’nin pazar yerinden elde ettiği verileri pazar yerinde faaliyet gösteren diğer işletmelerle rekabet ederken kullanmasının önüne geçilmesi,
 • Belirli hadleri aşan ETAHS’lerin ödeme hizmetleri ile kargo ve lojistik gibi stratejik sektörlerdeki faaliyetlerinin sınırlandırılması,
 • Üreticileri ve ulusal markaları korumak amacıyla pazar yerlerinin kendilerine ait markalı ürünlerinin satışının platformdan ayrıştırılması,
 • Belli büyüklükteki ETAHS ve ETHS’lerin lisanslandırılması amaçlanmıştır.
 
 1. Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve kamuoyunda oluşabilecek soru işaretlerini gidermek amacıyla Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik hazırlanarak 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında;
 • Alıcılar bakımından mağduriyetlerin önlenmesi adına elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların bilgi vermesi
 • Elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların haksız uygulamalarla karşı karşıya kalmaması adına aracılık sözleşmesinin asgari unsurları belirlenmesi
 • Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleşecek iletişimin kolay ve ücretsiz sağlanmasına yönelik dahili iletişim sisteminin kurulması
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlallerinin önlenmesi
 • Rekabeti bozucu şekilde reklam verilmesinin önüne geçilmesi
 • Lisans alma ve lisansın yenilenmesine ilişkin Bakanlığa yapılacak başvuru ve başvurunun sonuçlandırmasına yönelik usullerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
 1. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 28.11.2017 tarihinde yapılan değişiklikle ticari elektronik ileti onaylarının alınmasına ve reddetme hakkının kullanılmasına imkân tanıyan bir elektronik sistem kurulmasına veya kurdurulmasına yönelik Bakanlığımıza yetki alınmıştır. Sistemin kurulmasına ilişkin Protokol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 18.05.2018 tarihinde imzalanmıştır. Anılan Sisteme ilişkin detayların belirlenmesi, Sistemin hukuki zemininin netleştirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 04.01.2020 tarihinde değiştirilmiştir.
 
 1. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
 
E-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi amacıyla Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hazırlanarak 11.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren elektronik ticaret hizmet sağlayıcılar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların bildirim yapmakla yükümlü olduğu ETBİS’te;
 • Kayıtlı elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler,
 • E-Ticaret Akademisi sayfası ile işletmelere ve tüketicilere eğitimler verilmekte ve e-ticarete ilişkin bilgi sorunlarının çözümleri,
 • İşletmeler ve tüketicilerin sorularına yanıt bulabildiği e-Danışman özelliği,
 • E-ticarete ilişkin güncel haberler, ulusal ve uluslararası gelişmeler, raporlar, anketler bulunmaktadır.
 
 1. Güven Damgası Tebliği
Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ hazırlanmış ve 06.06.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Anılan Tebliğe dayanılarak hazırlanan 01.02.2018 tarihli Güven Damgası Protokolü ile, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşu ve tacir ile sanayicilerin üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Güven Damgasına ilişkin süreçleri yönetmek ve gerekli denetimleri yapmak üzere Güven Damgası Sağlayıcı (GDS) olarak yetkilendirilmiştir.

Güven damgası başvuruları www.guvendamgasi.org.tr adresinden yapılmaktadır.