Alışveriş Merkezleri

04 Ağustos 2019

Alışveriş Merkezleri

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak perakende ticaret ile ilgili farklı alanlarda birçok ikincil düzenleme ile sektörün hukuki altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik 26/02/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile alışveriş merkezlerinin nitelikleri detaylandırılarak bu yapıların projelendirilmesi ve ruhsatlandırılmasına ilişkin kurallar belirlenmiştir.

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.