Perakendeciler Konseyi

04 Ağustos 2019

Perakendeciler Konseyi

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, perakende sektöründe karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak ve sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, Bakanlığımız koordinatörlüğünde hayata geçirilecek Perakendeciler Konseyinin oluşumu, organları, görevleri ile çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği 19/07/2016 tarihli ve 29775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Perakende sektöründe yaşanan sorunları ve bu sorunlarla ilgili kamuoyu beklentilerini tespit etmek, alınacak önlemleri belirlemek ve bunlara ilişkin görüş ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek gibi önemli görevleri ifa edecek olan Perakendeciler Konseyi ile sektör temsilcilerine de önemli bir imkân sunulmuş olacaktır.

Perakendeciler Konseyi Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.