Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

04 Ağustos 2019

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile perakende ticarete yönelik düzenlemeler yapılması ve uygulanmasının sağlanması, perakende ticaretin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapılması, bu konuda mevzuatla verilen görevlerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması görevleri Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan 14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 29/01/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Bakanlığımız gerek 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve gerekse devam eden ikincil mevzuat çalışmaları ile perakende ticaretin hukuki alt yapısının oluşturulmasına yönelik büyük bir çaba sarf etmektedir. Perakende sektörüne yönelik devam eden çalışmalarımızın tamamlanması ile sektördeki kuralsızlığa son verilmesi amaçlanmakta ve sektör aktörleri arasında var olan haksız rekabete neden olan tüm olumsuz koşulların da bertaraf edilmesi sağlanmak istenmektedir.