Hal Hakem Heyetleri

22 Ocak 2024

Üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında 5957 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar ile toptancı hali yönetimi veya personelinin uygulamalarından veyahut toptancı hallerinin ve pazar yerlerinin yönetim ve işleyişinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin konularda çözüm bulmak amacıyla hal hakem heyetleri kurulmuştur. 

Parasal Sınır

2024 yılı için değeri;
-616.278,55 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmündedir. Bu kararlar, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.
-616.278,55 Türk Lirası ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilir.

Başvuru Yeri
Başvurular, mal alım satım işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda malı alan ya da satanın faaliyet gösterdiği, diğer uyuşmazlıklarda ise müracaat sahibinin faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği yerdeki hal hakem heyetine yapılır.  


Başvuru Şekli
Hakem heyetine başvurular, uyuşmazlığa delil teşkil eden belgelerin ekli olduğu dilekçe ile ilgili ticaret il müdürlüğüne ya da e-devlet üzerinden “Hal Hakem Heyeti Başvurularının Yapılması” adresine erişim sağlanarak yapılır. 

Daha fazla bilgi için: Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik