Pazar Yerleri

05 Ocak 2023

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna istinaden çıkarılan “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik” ile pazar yerlerinin kurulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.
 
Bu Yönetmelikten önce, ülkemizde pazar yerlerine ilişkin genel anlamda bir yasal düzenleme bulunmamakta idi. Bazı belediyeler tarafından hazırlanan özel yönetmelikler, genelgeler,  veya talimatlar çerçevesinde pazar yerlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu anlamda, “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik” pazar yerlerine ilişkin usul ve esasları düzenleme konusunda belediyeler için çerçeve yönetmelik niteliğine sahiptir. 
 
Bu yönetmeliğin temel amacı; pazar yerlerini modern bir yapıya kavuşturmaktır. Pazar yerlerinin kurulma aşamasında, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve üreticiler ile pazarcıların faaliyetlerine standart getirilmesi öncelikle hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra,  malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılması da göz önünde bulundurulur. 

Daha fazla bilgi için: Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik