Korunma Önlemleri Kapsamında Açılan Tarife Kontenjanları

28 Ocak 2020

İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı çerçevesinde yürütülen bir korunma önlemi soruşturması sonucunda önlem alınmasına karar verilmesi durumunda bu durum İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğler ve akabinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
 
Öte yandan, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın ilgili maddesi ile Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ürünün toplam ithalatındaki payı %3’ün altında olan gelişmekte yolundaki ülkelere, ilgili ürünün toplam ithalatının yüzde 9'unu geçmediği sürece ek mali yükümlülükten muafiyet tanınmaktadır. Bu kapsamda, soruşturma konusu ürüne belirli miktarlarda tarife kontenjanı açılmaktadır.
 
Bu itibarla, hazırlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğler ile anılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın ilgili maddesine istinaden hükme bağlanan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları belirlenmektedir.