Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı

Askıya Alma, Kota ve Tarife Kontenjanları ve İthal Şahadetnamesi'ne ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

DİĞER İTHALAT POLİTİKASI UYGULAMALARI GENEL BİLGİ


SANAYİ ÜRÜNLERİNDE ASKIYA ALMA, KOTA VE TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARI

Askıya alma sistemi, Ülkemizde ve AB'de üretimi olmayan hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşya için gümrük vergilerinin sıfırlanması (askıya alma), üretimin tüketimi karşılamadığı ürünler için ise tarife kontenjanı açılması uygulamasını kapsamaktadır. Bu uygulama ile sanayicimizin hammaddelere erişiminin kolaylaştırılması ve uluslararası piyasada rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmektedir.


TARIM ÜRÜNLERİNDE TARİFE KONTENJANI UYGULAMASI

Tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde, ülke yararına kullanılmak amacıyla “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararı” ile belirlenen usul ve esaslar uyarınca ithalatta tarife kontenjanları (belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değeri) açılmaktadır.