Sanayi Ürünlerinde Açılan Tarife Kontenjanları

03 Ocak 2024

Askıya Alma Sistemi kapsamında; Türkiye ve AB'de üretimi bulunmayan sanayi ürünleri için askıya alma, AB ve Türkiye'de üretimi bulunan ancak yetersiz olan ürünler için ise tarife kontenjanı (kota) uygulanmaktadır. Diğer taraftan, Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı demir çelik ve kömür ürünleri askıya alma sisteminin kapsamının dışındadır.

Bu kapsamda firmalarımızca Türkiye ve AB'de üretimi yetersiz olan hammadde ve ara mamul niteliğindeki sanayi ürünleri için yapılan tarife kontenjanı başvuruları AB Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu gündemine getirilmektedir. Bu müzakereler neticesinde ülkemizce tarife kontenjanı açılması uygun görülen ürünlere yönelik olarak yıl içinde Bakanlar Kurulu Kararları ve bu Kararlara ilişkin Tebliğler yayımlanmakta ve sanayicimiz söz konusu tarife kontenjanlarından yararlandırılmaktadır.

Askıya alma sistemi hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru formlarına ulaşmak için tıklayınız

Sanayi ürünlerinde açılan tarife kontenjanlarına ilişkin çerçeve mevzuatına ulaşmak için tıklayınız


2024 Yılında Sanayi Ürünlerinde Açılan Tarife Kontenjanlarının Listesi 
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8045)
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1)
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2)Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8046)
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3)