Ticaret Bakanlığı'nda İş İmkanları

Ticaret Bakanlığı, Ticaret Uzman Yardımcısı ve Ticaret Denetmen Yardımcısı gibi nitelikli personel ihtiyacını Bakanlık tarafından yapılan yarışma sınavında başarı gösteren adaylar arasından seçerek karşılamaktadır. Ticaret Uzman Yardımcıları Merkez Teşkilatı’nda istihdam edilirken, Ticaret Denetmen Yardımcıları taşra teşkilatında görev yapmaktadırlar.

Ticaret Uzman Yardımcıları ve Ticaret Denetmen Yardımcıları Bakanlığımızda 3 yıllık çalışma sürelerini tamamladıktan sonra ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda Ticaret Uzmanı ve Ticaret Denetmeni olarak atanırlar.