Ticaret Bakanlığı'nda İş İmkanları

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzman Yardımcısı ve Ürün Denetmeni gibi nitelikli eleman ihtiyacını Bakanlık tarafından yapılan yarışma sınavında başarı gösteren adaylar arasından seçerek karşılamaktadır. Dış Ticaret Uzman Yardımcıları Merkez Teşkilatı’nda istihdam edilirken, Ürün Denetmen Yardımcıları taşra teşkilatında görev yapmaktadırlar.

Dış Ticaret Uzman Yardımcıları ve Ürün Denetmen Yardımcıları Bakanlığımızda 3 yıllık çalışma sürelerini tamamladıktan sonra ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan sınavlarda başarılı olmaları durumunda Dış Ticaret Uzmanı ve Ürün Denetmeni olarak atanırlar.