Ticaret Bakanlığı'nda Staj İmkanı

07 Eylül 2018

Bilgilendirme Semineri

 
Bakanlığımız her sene Şubat ayında üniversitelerin 4.sınıf öğrencilerine, Temmuz ayında ise 3.sınıf öğrencilerine yönelik "Bilgilendirme Semineri" programı düzenlemektedir. Söz konusu program kapsamında, Bakanlığımız ana hizmet birimlerinde görev yapmakta olan konusunda Uzman kişiler tarafından sunum yapılmakta, sunumun sonunda varsa sorular cevaplandırılmaktadır. Beş iş günü devam eden program sonucunda katılımcılara sertifika verilmektedir.
 
Kış dönemi semineri için Ocak ayının ilk haftasında, yaz dönemi semineri için Haziran ayının ilk haftasında Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Sınav Şubesi'ne başvurularak müracaat formunun temin edilmesi gerekmektedir.
 

Zorunlu Staj
 
Üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında okumakta olan öğrenciler, Zorunlu Staj yapmaları gerektiğini belgelemeleri koşuluyla Bakanlığımız'da staj yapabilirler. Staj yapmak isteyen öğrencilerin;
 
  • nüfus cüzdanı örneği
  • sabıka kayıt belgesi
  • öğrenci belgesi
  • okulca onaylı ders programı ve transkript
  • özgeçmiş
  • staj yapmak istenilen konuya ilişkin açıklayıcı bir dilekçe
 
ile Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve Sınav Şubesi"ne Mayıs ayı içerisinde müracaatlarını yapmaları mümkün bulunmaktadır. Başvuran adaylar Bakanlığımız birimlerinin görüşleri çerçevesinde her yıl yeniden belirlenen kontenjan dahilinde staja çağrılır.